27.04.18

(057) 702-15-92

Дозвільно-ліцензійна діяльність

Виписка   з    Єдиного    державного   реєстру    юридичних    осіб  та   фізичних   осіб-підприємців  від 26.02.2014 р.
(серія АД № 405090), видане Державною реєстраційною службою України 1стор.;  2 стор

  

Статут науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (НДУ «УКРНДІЕП»), зареєстрований Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції Харківської області 23 січня 2014 р. та затверджений наказом Мінприроди України від 9 січня 2014 р. № 2.

 

За висновками експертної комісії з проведення державної атестації науково-дослідних установ та згідно з наказом Держінформнауки України від  01.10.2012 р. № 175 «Про затвердження результатів атестації бюджетних наукових установ» Український науково-дослідний інституту екологічних проблем Мінприроди України атестовано

 

Ліцензія господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури (за переліком робіт згідно з додатком) (серія АВ № 595650), видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 9.11.2011 р. за  № 27-Л наказу про видачу ліцензії. Чинна до 9.11.2016 р.

 

Свідоцтво про атестацію Аналітичного центру УКРНДІЕП на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, видане Державним підприємством «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» від 24.07.2015 р. № 100-170/2015, термін дії 3 роки.

 

Повідомлення Мінприроди про внесення до Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту УкрНДІЕП (Рішення Комісії з сертифікації екологічних аудиторів від 29.11.2011 р. № 23, наказ Мінприроди від 23.12.2011 р. № 1567).

  

Реєстраційне свідоцтво на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів, для підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності  від 16.12.2011 р. № 648, видане Мінприроди (лист Мінприроди від 16.12.2011 р. № 24597/12/10-11).

 

Дозвіл на розробку проектів нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти від 24.03.2011 р. № 10-11, виданий Мінприроди України. Дійсний до 25.07.2015 р.

 

Інститут (на той час  УкрНЦОВ) включено до мережі установ по проведенню державних випробувань пестицидів та агрохімікатів – розробка та модифікація методик визначення залишкових кількостей пестицидів (лист Державної міжвідомчої комісії України у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив від 22.07.1996 р. № 471).

 

Інституту (на той час  УкрНЦОВ) надано право проведення держвипробувань добрив (визначення залишкових кількостей агрохімікатів та солей важких металів в об’єктах навколишнього середовища (лист Державної міжвідомчої комісії України у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив від 28.03.1997 р. № 175).

 

Сертифікат на систему управління якістю № UA 2.003.04600-10, виданий Органом з сертифікації систем управління якістю – Державним підприємством «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 28.05.2010 р. Дійсний до 17.03.2014.

 

Сертифікат на систему екологічного керування № UA 2.003.03483-09, виданий Органом з сертифікації систем управління якістю – Державним підприємством «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 18.03.2009 р. Дійсний до 17.03.2014 р.

 

Сертифікат на систему управління гігієною та безпекою праці  № UA 2.003.06864-12, виданий Органом з сертифікації систем управління якістю – Державним підприємством «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 18.04.2012 р. Дійсний до 17.03.2014 р.

 

Свідоцтво про знак для товарів і послуг № 47651, видане Держдепартаментом інтелектуальної власності МОН України 15.02.2005 р. (подовжене 24.12.2012 р.) Чинне до 24.12.2022 р.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ №21658-1518 ПР), видане Міністерством юстиції України жовтень 2015 р.

 

Збірник наукових праць «Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки» внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора і кандидата наук – технічні (екологічна безпека) і географічні науки (постанова Президії ВАК України від 22.12.2010 р. № 1-05/8).

 

Рішенням засідання Комісії з питань Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (Витяг з протоколу № 1 від 20.11.2014 р. стр.1; стр 2 ) науково-дослідну установу «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.