11.12.18

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП

07.12.2017

7 грудня 2017 р. відбулося засідання Вченої ради УКРНДІЕП

 

Порядок денний:

1. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 7 «Транскордонний вплив на якість атмосферного повітря теплових електростанцій України при спалюванні вугілля» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Коваленко  Григорій Дмитрович

Доповідач: Вітько Валерій Іванович

Рецензент внутрішній: Варламов Євгеній Миколайович

Рецензент зовнішній: Левенець Володимир Вікторович, начальник відділу ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф.

 

2. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 16 «Наукове обґрунтування порядку розміщення стаціонарних постів спостереження за якістю атмосферного повітря та пунктів відбору проб, встановлення кількості постів у тому числі постів вимірювання приземного озону з урахуванням вимог Директиви 2008/50/ЄС» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Дмитрієва Олена Олексіївна

Доповідач: Варламов Євгеній Миколайович

Рецензент внутрішній: Коваленко Григорій Дмитрович

Рецензент зовнішній: Пастернак Володимир Петрович, провід. наук. співроб. Лабораторії моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького, д-р с.-г. наук, проф.

 

3. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 17 «Наукове обґрунтування вимог щодо розміщення постів спостереження за якістю атмосферного повітря за межами населених пунктів, відповідно до вимог Директив 2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Дмитрієва Олена Олексіївна

Доповідач: Варламов Євгеній Миколайович

Рецензент внутрішній: Коваленко Григорій Дмитрович

Рецензент зовнішній: Пастернак Володимир Петрович, провід. наук. співроб. Лабораторії моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького, д-р с.-г. наук, проф.

 

4. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 11 «Науково-методичне обґрунтування програми моніторингу впливу гірничо-збагачувальних комбінатів, розташованих на евтрофних водоймах України, відповідно до вимог ЄС» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Дмитрієва Олена Олексіївна

Доповідач: Дмитрієва Олена Олексіївна

Рецензент внутрішній: Аніщенко Людмила Яківна

Рецензент зовнішній: Сухонос Марія Костянтинівна, проректор з наукової роботи ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, д-р техн. проф.

 

5. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 14 «Розробка ранжованого переліку точкових джерел забруднення та визначення їх впливу на морське середовище на ділянках шельфу Чорного і Азовського морів» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Юрченко Анатолій Іванович

Доповідач: Юрченко Анатолій Іванович

Рецензент внутрішній: Варламов Євгеній Миколайович

Рецензент зовнішній:  Уткіна Катерина Борисівна, доцент. кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти ХНУ ім. В. Н. Каразіна, канд. географ. наук, доц.