15.12.18

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП

07.12.2017

5 грудня 2017 р.  відбудлося засідання Вченої ради УКРНДІЕП

 

Порядок денний:

1. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 15 «Наукове обґрунтування технічних вимог до обладнання стаціонарних автоматизованихпостів спостережень за станом атмосферного повітря в межах та поза межами населених пунктів, які забезпечать виконання вимог Директив  2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Дмитрієва Олена Олексіївна

Доповідач: Квасов Володимир Андрійович

Рецензент внутрішній: Уберман Володимир Ілліч

Рецензент зовнішній: Спіріна Світлана В’ячеславівна,зав. відділу екологічного моніторингу, стандартизації, метрології та якості ДП «УкрНТЦ «Енергосталь», канд. хім. наук

 

2. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 18 «Визначення зон та агломерацій в Україні за ступенем забруднення атмосферного повітря відповідно до вимог Директиви 2008/50/ЄС» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Дмитрієва Олена Олексіївна

Доповідач: Квасов Володимир Андрійович

Рецензент внутрішній: Пісня Леонід Андрійович

Рецензент зовнішній: Ткачов В’ячеслав Олександрович , декан факультету інженерних мереж та екології міст Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, канд. техн. наук, доц.

 

3. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 10 «Науковий супровід реалізації українсько-румунсько-молдавської програми екологічного моніторингу дельти Дунаю» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Васенко Олександр Георгійович

Доповідач: Ієвлєва Ольга Юріївна

Рецензент внутрішній: Аніщенко Людмила Яківна

Рецензент зовнішній: Метешкін Константан Олександрович, професор кафедри земельного адміністрування і геоінформаційних систем Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, д-р техн. наук, проф.

 

4. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 4 «Наукове обгрунтування переліку водних екосистем, які забезпечують основні екосистемні послуги та порядок здійснення оцінкивартісної цінності їх біорізноманіття та розроблення рекомендацій щодо відновлення і збереження цих екосистем» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Васенко Олександр Георгійович

Доповідач: Міланіч Ганна Юріївна

Рецензент внутрішній: Уберман Володимир Ілліч

Рецензент зовнішній:  Божков  Анатолій  Іванович, Директор НДІ біології ХНУ
ім. В. Н. Каразіна, д-р біол. наук

 

5. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 20 «Розроблення Положення про побічні продукти на вимогу Рамкової Директиви Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року «Про відходи та скасування деяких Директив» відповідно до положень Директив ЄС у галузі водної політики» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Жуковський Тимофій Федорович

Доповідач: Ткачова Олена Володимирівна

Рецензент внутрішній:  Аніщенко Людмила Яківна

Рецензент зовнішній:  Стольберг Фелікс Володимирович,завідувач кафедрою інженерної екології міст Харківського національного університету міського господарства імені  А.Н. Бекетова, д-р техн. наук, проф., Лауреат державної премії, академік

 

6. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 6 «Дослідження транскордонних впливів господарської діяльності на стан поверхневих та підземних вод на території України (на прикладі транскордонної річки Західний Буг)» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Бабаєв Михайло Вікторович

Доповідач: Маркіна Надія Кузьмівна

Рецензент внутрішній: Квасов Володимир Андрійович

Рецензент зовнішній: Удалов Ігор Валерійович, завідувач кафедри гідрогеології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, канд. геолог. наук