15.12.18

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП

30.11.2017

30 листопада 2017 р. о відбулося засідання Вченої ради УКРНДІЕП

 

Порядок денний:

1. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 2 «Розроблення проекту  нової редакції методичних рекомендацій щодо змісту матеріалів оцінки впливів діючих об’єктів на навколишнє середовище» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Аніщенко Людмила Яківна

Доповідач: Свердлов Борис Соломонович

Рецензент внутрішній: Кресін Володимир Самуїлович

Рецензент зовнішній: Чумаченко Сергій Миколайович, начальник відділу моделювання надзвичайних ситуацій науково-дослідного центру інноваційних технологій Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту д-р техн. наук, ст. наук. спів.

 

2. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 8 «Розроблення національного стандарту «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення вологості газопилових потоків» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Калініченко Олена Олексіївна

Доповідач: Калініченко Олена Олексіївна

Рецензент внутрішній Гутков Георгій Валентинович

Рецензент зовнішній: Борисенко Олександр Людвигович, Голова ТК 12 «Кокс», заступник директора з наукової роботи ДП «УХІН», канд. техн. наук.

 

3. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 9 «Розроблення національного стандарту «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбору проб» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Калініченко Олена Олексіївна

Доповідач: Калініченко Олена Олексіївна

Рецензент внутрішній: Гутков Георгій Валентинович

Рецензент зовнішній: Борисенко Олександр Людвигович, Голова ТК 12 «Кокс», заступник директора з наукової роботи ДП «УХІН», канд. техн. наук.

 

4. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 3 «Розроблення «Методичних рекомендацій з встановлення стандартів якості поверхневихвод» відповідно до положень Директив ЄС у галузі водної політики» на замовлення Мінприроди України.

Науковий керівник: Гриценко Анатолій Володимирович

Доповідач: Крайнюкова Алла Миколаївна

Рецензент внутрішній:  Кресін Володимир Самуїлович

Рецензент зовнішній:  Шабанов Дмитро Андрійович, професор кафедри зоології та екології тварин біологічного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна, д-р біол. наук