11.12.18

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП

13.01.2017

12 січня 2017 р. відбулося засідання Вченої ради УКРНДІЕП.

Було розглянуто та обговорено наступне питання:

1. Розгляд дисертаційної роботи доцента кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Хмельницького національного університету Нестера Анатолія Антоновича «Підвищення екологічної безпеки при очищенні промислових стічних вод від відходів гальвановиробництва» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Робота виконана в Хмельницькому національному університеті.

Науковий консультант: професор кафедри менеджменту Європейського університету (Рівненська філія), д-р техн. наук, проф., Заслужений діяч науки і техніки України Рогов Володимир Михайлович.

Рецензент: завідувач лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи УКРНДІЕП, д-р. техн. наук, доц. Аніщенко Людмила Яківна

Доповідач: Нестер Анатолій Антонович