11.12.18

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП

08.12.2016

1 грудня 2016 р. відбулося засідання Вченої ради УКРНДІЕП.

Було розглянуто та обговорено наступні питання:

1. Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Удосконалення типових форм первинного обліку з використання води (наказ Мінприроди України «Про затвердження типових форм первинного обліку з використання води») на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Кресін Володимир Самуїлович

Рецензент внутрішній: Квасов Володимир Андрійович

Рецензент зовнішній: Уткіна Катерина Богданівна, доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти екологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразина, канд. геогр. наук, доц.

 

2. Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Науковий супровід впровадження Інструкції про порядок розробки та затвердження регламентів періодичного скидання зворотних вод у водні об'єкти») на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Кресін Володимир Самуїлович

Рецензент внутрішній: Бабаєв Михайло Вікторович

Рецензент зовнішній: Баранник Валерій Олександрович, доцент Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, канд. фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб.

 

3. Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Науковий супровід впровадження Інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування (бланки дозволів та заяви на їх одержання)» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Кресін Володимир Самуїлович

Рецензент внутрішній: Квасов Володимир Андрійович

Рецензент зовнішній: Жук Віталій Миколайович, начальник Харківського регіонального управління водних ресурсів Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів

 

4. Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Екологічні наслідки реалізації водоохоронних заходів на малих річках України» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Міланіч Ганна Юріївна

Рецензент внутрішній: Клімов Олександр Васильович

Рецензент зовнішній: Василенко Cергій Леонідович, головний гідролог Комунального підприємства  «Харківводоканал», д-р техн. наук

 

5. Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Встановлення (оцінювання) екологічних ризиків наслідків забруднення поверхневих вод України» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Верніченко-Цвєтков Дмитро Юрійович

Рецензент внутрішній: Варламов Євгеній Миколайович

Рецензент зовнішній: Щербань Микола Гаврилович,головний науковий співробітник Центральної науково-дослідної лабораторії Харківського національного медичного університету, д-р мед. наук, проф.

 

6. Рзгляд звіту про науково-дослідну роботу «Аналіз ефективності реалізації водоохоронних заходів у басейнах річок Дніпро, Дністер та Дунай на території України» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Ієвлева Ольга Юріївна

Рецензент внутрішній: Аніщенко Людмила Яківна

Рецензент зовнішній: Метешкін Константин Олександрович,професор кафедри земельного адміністрування і геоінформаційних систем Харківського національного університету міського  господарства  ім.  О. М.  Бекетова,
д-р техн. наук, проф.