11.12.18

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП

26.10.2016

20 жовтня 2016 р. відбулося засідання Вченої ради УКРНДІЕП. 

Було розглянуто та обговорено наступне питання:

1. Розгляд дисертаційної роботи аспіранта ХНАДУ Мельнікової Оксани Григорівни «Підвищення екологічної безпеки заміських об’єктів дорожньої інфраструктури» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Робота виконана в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

Науковий керівник: завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології Харківського національного університету будівництва та архітектури, д-р техн. наук, проф. Юрченко Валентина Олександрівна

Рецензент: заступник директора з наукової роботи та маркетингу наукових досліджень УКРНДІЕП, д-р екон. наук, старш. наук. співроб. Дмитрієва Олена Олексіївна.

Доповідач: Мельнікова Оксана Григорівна