30.11.22

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНІЕП

16.12.2021

16 грудня 2021 р. відбулося засідання Вченої ради УКРНДІЕП 

Порядок денний

1.Про розгляд звіту за 2 півріччя 1 року навчання та атестацію Ігнатенка Михайла Яковича аспіранта очної аспірантури УКРНДІЕП за спеціальністю         101 «Екологія» (науковий керівник: Васенко О.Г., канд. біол. наук, старш. наук. співроб., доц., перший заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони). Тема дисертаційної роботи: «Екологічні наслідки біологічної меліорації водних об’єктів України» (протокол № 1 секції Вченої ради від 11.02.2021 р.)

Доповідач: Ігнатенко Михайло Якович.

2.Про розгляд звіту за 2 півріччя 1 року навчання та атестацію Таргонського Олександра Олеговича аспіранта очної аспірантури УКРНДІЕП за спеціальністю 101 «Екологія» (наукові керівники: Пісня Л.А., канд. техн. наук, провідний науковий співробітник лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи і Хабарова Г.В., канд. техн. наук, старший науковий співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу, завідувач аспірантурою). Тема дисертаційної роботи: «Механізми ОВД та СЕО в забезпеченні екологічної безпеки об’єднаних територіальних громад» (протокол № 1 секції Вченої ради від 16.02.2021 р.)

Доповідач: Таргонський Олександр Олегович.

3.Про розгляд звіту за 2 півріччя 1 року навчання та атестацію Михайлова Сергія Сергійовича аспіранта очної аспірантури УКРНДІЕП за спеціальністю        101 «Екологія» (науковий керівник: Квасов В.А., канд. техн. наук, с.н.с., доц., провідний науковий співробітник лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля). Тема дисертаційної роботи: «Підвищення ефективності регіональної комплексної системи моніторингу довкілля з метою забезпечення екологічної безпеки» (протокол № 1 секції Вченої ради від 16.02.2021 р.)

Доповідач: Михайлов Сергій Сергійович.

4.Про розгляд звіту за 2 півріччя 1 року навчання та атестацію Оськіної Марини Володимирівни аспірантки заочної аспірантури УКРНДІЕП за спеціальністю           101 «Екологія» (наукові керівники: Цапко Н.С., канд. техн. наук, доц., начальник відділу міжнародного співробітництва та науково-технічної інформації; вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.812.01 і Хабарова Г.В., канд. техн. наук, старший науковий співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу, завідувач аспірантурою). Тема дисертаційної роботи: «Моніторинг та оцінка впливу на довкілля викидів теплових електростанцій при використанні альтернативних джерел енергії» (протокол № 1 секції Вченої ради від 16.02.2021 р.)

Доповідач: Оськіна Марина Володимирівна.

5.Про розгляд звіту за 2 півріччя 1 року навчання та атестацію Брусенцевої Тетяни Володимирівни аспірантки заочної аспірантури УКРНДІЕП за спеціальністю 101 «Екологія» (наукові керівники: Цапко Н.С., канд. техн. наук, доц., начальник відділу міжнародного співробітництва та науково-технічної інформації; вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 64.812.01 і Німець Н.М., канд. техн. наук, менеджер з екологічної безпеки філії ГПУ «Полтавагазвидобування»). Тема дисертаційної роботи: «Підвищення екологічної безпеки в зоні впливу нафтогазовидобувних об’єктів шляхом впровадження природоохоронних заходів» (протокол № 1 секції Вченої ради від 16.02.2021 р.)

Доповідач: Брусенцева Тетяна Володимирівна.

6.Про розгляд звіту за 2 півріччя 2 року навчання та атестацію Захарченко Юлії Вадимівни аспірантки очної аспірантури УКРНДІЕП за спеціальністю                      101 «Екологія» (наукові керівники: Квасов В.А., канд. техн. наук, с.н.с., пров. наук. співроб. УКРНДІЕП; Калугін В.Д., д-р хім. наук, проф. НУЦЗУ). Тема дисертаційної роботи: «Підвищення ефективності оцінки екологічної обстановки в районі надзвичайної ситуації» (протокол № 1 секції Вченої ради від 4.03.2020 р.).

Доповідач: Захарченко Юлія Вадимівна

7.Про розгляд звіту за 2 півріччя 2 року навчання та атестацію Палєєвої Катерини Миколаївни аспірантки заочної аспірантури УКРНДІЕП за спеціальністю 101 «Екологія» (наукові керівники: Варламов Є.М. канд. техн. наук, с.н.с, завідувач сектору УКРНДІЕП; Котух В.Г., канд. техн. наук, доц., с.н.с., доцент кафедри нафтогазової інженерії і технологій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова). Тема дисертаційної роботи: «Підвищення ефективності моніторингу атмосферного повітря на об’єктах газотранспортних систем з метою забезпечення екологічної безпеки» (протокол № 1 секції Вченої ради від 4.03.2020 р.).

Доповідач: Палєєва Катерина Миколаївна

8.Про розгляд звіту за 2 півріччя 3 року навчання та атестацію Черби Ольги Володимирівни аспірантки очної аспірантури УКРНДІЕП за спеціальністю 101 «Екологія» (науковий керівник: Квасов В.А., канд. техн. наук, с.н.с., пров. наук. співроб. УКРНДІЕП). Тема дисертаційної роботи: «Інтегральна оцінка антропогенного впливу на навколишнє природне середовище на основі екологічних показників» (протокол № 2 секції Вченої ради від 1.03.2019 р.).

Доповідач: Черба Ольга Володимирівна

9.Про розгляд звіту за 2 півріччя 3 року навчання та атестацію Мірошниченко Інни Миколаївни аспірантки очної аспірантури УКРНДІЕП за спеціальністю         101 «Екологія» (науковий керівник: Крайнюков О.М., д-р геогр. наук, проф. ХНУ ім. В.Н. Каразіна). Тема дисертаційної роботи: «Моніторинг екологічного стану нафтозабруднених чорноземних ґрунтів Дніпровсько-Донецької западини» (протокол № 1 секції Вченої ради від 1.03.2019 р.).

Доповідач: Мірошниченко Інна Миколаївна

Про розгляд звіту за 2 півріччя 3 року навчання та атестацію Лисенко Марії Вячеславівни аспірантки очної аспірантури УКРНДІЕП за спеціальністю 101 «Екологія» (науковий керівник: канд. техн. наук Брук В.В.). Тема дисертаційної роботи: «Екологічні та соціально-економічні показники при оцінці якості життя населення» (протокол № 1 секції Вченої ради від 5.03.2019 р.).

Доповідач: Лисенко Марія Вячеславівна 

Про розгляд звіту за 2 півріччя 3 року навчання та атестацію Божко Тетяни Василівни аспірантки очної аспірантури УКРНДІЕП за спеціальністю 101 «Екологія» (науковий керівник: канд. біол. наук, Васенко О. Г.). Тема дисертаційної роботи: «Визначення референційних умов водних масивів басейну р.Сіверський Донець» (протокол № 1 секції Вченої ради від 5.03.2019 р.).

Доповідач: Божко Тетяна Василівна

11.Про розгляд звіту за 2 півріччя 3 року навчання та атестацію Снітка Олександра Сергійовича аспірантки очної аспірантури УКРНДІЕП за спеціальністю 101 «Екологія» (науковий керівник: канд. екон. наук, доц., старш. наук. співроб. Клиновий Д.В.). Тема дисертаційної роботи: «Екологічна безпека в системі управління сталим розвитком об’єднаних територіальних громад» (протокол № 2 секції Вченої ради від 6.06.2019 р.).

Доповідач: Снітко Олександр Сергійович

12.Про розгляд звіту за 2 півріччя 4 року навчання та атестацію Адамової Ганни Вячеславівни аспірантки очної аспірантури УКРНДІЕП за спеціальністю 101 «Екологія» (науковий керівник: канд. техн. наук Пісня Л.А.). Тема дисертаційної роботи: «Зменшення впливу експлуатації автомобільної дороги на об’єкти навколишнього природного середовища» (протокол № 6 секції Вченої ради від 21.12.2018 р.).

Доповідач: Адамова Ганна Вячеславівна

13.Про затвердження рішення конкурсної комісії щодо призначення викладачів нових дисциплін (протокол № 2 від 14.12.2021 р.).

Доповідач: Хабарова Ганна Володимирівна

14.Про розгляд та затвердження розроблених методичних комплексів дисциплін за ОНП «Екологічна безпека».

Доповідач: Хабарова Ганна Володимирівна

15.Оголошення результатів рейтингування науково-педагогічних працівників відповідно до «Положення про рейтингування викладачів».

Доповідач: Пшенічнова Олена Леонідівна

16.Про заміну наукового керівника Цапко Н.С., канд. техн. наук, доц. на Гончаренко І.О., канд. техн. наук аспірантки 1 року навчання заочної аспірантури УКРНДІЕП за спеціальністю 101 «Екологія» Оськіної Марини Володимирівни

Доповідач: Хабарова Ганна Володимирівна