11.12.18

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП

10.10.2016

6 жовтня 2016 р. відбулося засідання Вченої ради УКРНДІЕП. 

Було розглянуто та обговорено наступні питання:

1. Розгляд дисертаційної роботи доцента кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Хмельницького національного університету Нестера Анатолія Антоновича «Наукові засади нових екологічно безпечних, енергозберігаючих технологій очищення промислових стічних вод від відходів гальвановиробництва» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Робота виконана в Хмельницькому національному університеті.

Науковий консультант: професор кафедри менеджменту Європейського університету (Рівненська філія), д-р техн. наук, проф., Заслужений діяч науки і техніки України Рогов Володимир Михайлович.

Рецензенти: заступник директора з наукової роботи та маркетингу наукових досліджень, д-р. екон. наук, старш. наук. співроб. Дмитрієва Олена Олексіївна; завідувач лабораторії міських і виробничих стічних вод УКРНДІЕП, канд. біол. наук, старш. наук. співроб. Горбань Наталія Сергіївна.

Доповідач:Нестер Анатолій Антонович

 

2. Розгляд дисертаційної роботи аспіранта ХНУБА Артеменка Андрія Віталійовича «Підвищення екологічної безпеки процесів експлуатації рухомого складу та депо на прикладі Харківського метрополітену» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Робота виконана в Харківському національному університеті будівництва та архітектури.

Науковий керівник: завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології Харківського національного університету будівництва та архітектури, д-р техн. наук, проф. Юрченко Валентина Олександрівна

Рецензент: завідувач лабораторії міських і виробничих стічних вод УКРНДІЕП, канд. біол.наук, старш. наук. співроб. Горбань Наталія Сергіївна

Доповідач: Артеменко Андрій Віталійович 

 

3. Розгляд кандидатури директора Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, члена-кореспондента НААН України, доктора сільсько-господарських наук, професора Ткача Віктора Петровичадля обрання дійсним членом (академіком) НААН України за спеціальністю «Екологія (загальне землеробство)».

 

4. Розгляд кандидатури ректора Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, члена-кореспондента НААН України, доктора біологічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Бондаря Олександра Івановича для обрання його дійсним членом (академіком) НААН України за спеціальністю «Екологія (загальне землеробство)».