11.12.18

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП

17.03.2016

17 березня 2016 р. було проведено засідання Вченої ради УКРНДІЕП.

Заслухано та обговорено наступні питання:

1. Розгляд проекту Технічного завдання на створення науково-технічної продукції: назва науково-дослідної роботи «Розроблення змін та доповнень до «Порядку розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин» та «Переліку забруднюючих речовин, скидання яких нормується», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100» згідно Плану УКРНДІЕП на 2016 р. на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Уберман Володимир Ілліч

 

2.  Розгляд проекту Технічного завдання на створення науково-технічної продукції: назва науково-дослідної роботи «Розроблення наукового обґрунтування змін підходів екологічного оподаткування, змін та доповнень до Податкового кодексу України в частині скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти» згідно Плану УКРНДІЕП на 2016 р. на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Уберман Володимир Ілліч

 

3. Розгляд проекту Технічного завдання на створення науково-технічної продукції: назва науково-дослідної роботи «Науковий супровід затвердження Інструкції про  порядок  розробки та затвердження регламентів періодичного скидання зворотних вод у водні об'єкти» згідно Плану УКРНДІЕП на 2016 р. на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Кресін Володимир Самуїлович

 

4. Розгляд проектуТехнічного завдання на створення науково-технічної продукції: назва науково-дослідної роботи «Розроблення методики, математичних моделей і алгоритмів, що їх реалізують для прогнозування переносу радіонуклідів та їх осадження у водних об’єктах України» згідно Плану УКРНДІЕП на 2016 р. на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Кресін Володимир Самуїлович

 

5.  Розгляд проекту Технічного завдання на створення науково-технічної продукції: назва науково-дослідної роботи «Науковий супровід затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування (бланки дозволів та заяви на їх одержання)» згідно Плану УКРНДІЕП на 2016 р. на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Заболоцька Валентина Василівна

 

6. Розгляд проектуТехнічного завдання на створення науково-технічної продукції: назва науково-дослідної роботи «Розроблення геоінформаційної аналітичної системи оцінки стану навколишнього природного середовища північно-східних областей України» згідно Плану УКРНДІЕП на 2016 р. на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Брук Володимир Вікторович

 

7. Розгляд проектуТехнічного завдання на створення науково-технічної продукції: назва науково-дослідної роботи «Встановлення екологічних ризиків наслідків забруднення поверхневих вод України» згідно Плану УКРНДІЕП на 2016 р. на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Верніченко-Цвєтков Дмитро Юрійович 

 

8. Розгляд проекту Технічного завдання на створення науково-технічної продукції: назва науково-дослідної роботи «Екологічні наслідки реалізації водоохоронних заходів на малих річках України» згідно Плану УКРНДІЕП на 2016 р. на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Міланіч Ганна Юріївна 

 

9. Розгляд проекту Технічного завдання на створення науково-технічної продукції: назва науково-дослідної роботи «Аналіз ефективності реалізації водоохоронних заходів у басейнах річок Дніпро, Дністер та Дунай на території України» згідно Плану УКРНДІЕП на 2016 р. на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Ієвлєва Ольга Юріївна

 

10. Розгляд проекту Технічного завдання на створення науково-технічної продукції: назва науково-дослідної роботи «Аналіз світового досвіду здійснення екологічного аудиту та розробка рекомендацій щодо вдосконалення національної системи екологічного аудиту в Україні» згідно Плану УКРНДІЕП на 2016 р. на замовлення Мінприроди України.

 Доповідач: Артемова Олена Сергіївна