11.12.18

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП

18.12.2015

17 грудня 2015 р. було проведено засідання Вченої ради УКРНДІЕП.

Заслухано та обговорено наступне питання:

Розгляд дисертаційної роботи аспіранта УКРНДІЕП Хабарової Ганни Володимирівни «Екологічний ризик при використанні кам’яного вугілля в енергетиці» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Робота виконана в науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем».

Науковий керівник: д-р фіз.-мат. наук, проф. завідувач лабораторією УКРНДІЕП Коваленко Григорій Дмитрович

Рецензент: канд. техн. наук, пров. науковий співробітник, старш. наук. співроб.УКРНДІЕП

Варламов Євгеній Миколайович

Доповідач: Хабарова Ганна Володимирівна