11.12.18

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП

09.12.2015

8 грудня 2015 р. було проведено засідання Вченої ради УКРНДІЕП.

Заслухано та обговорено наступні питання:

1. Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Розроблення проекту Інструкції про порядок розробки та затвердження регламентів періодичного скидання зворотних вод у водні об’єкти» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Кресін Володимир Самуїлович

Рецензент: Аніщенко Людмила Яківна

 

2. Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Перегляд Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами, затвердженої наказом Мінприроди від 15.12.1994 № 116, зареєстрованим в Мін’юсті від 22.12.1994 за № 313/523» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Кресін Володимир Самуїлович

Рецензент: Варламов Євгеній Миколайович

 

3. Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Розроблення Інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування (бланки дозволів та заяви на їх одержання)» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Кресін Володимир Самуїлович

Рецензент: Крайнюкова Алла Миколаївна

 

4. Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Удосконалення Методичних рекомендацій щодо уніфікації розроблення регіональних та місцевих схем екомережі» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Клімов Олександр Васильович

Рецензент: Васенко Олександр Георгійович

 

5.  Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Підготовка проекту Плану розроблення та прийняття стандартів у сфері моніторингу довкілля, гармонізованих зі стандартами ЄС» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Варламов Євгеній Миколайович

Рецензент: Калініченко Олена Олексіївна

 

6. Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Розробка методичних рекомендацій щодо імплементації положень Конвенції Еспоо про післяпроектний аналіз для об’єктів, що пройшли процедуру оцінки транскордонних впливів на довкілля» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Свердлов Борис Соломонович

Рецензент: Васенко Олександр Георгійович