11.12.18

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП

27.11.2015

26 листопада 2015 р. було проведено засідання Вченої ради УКРНДІЕП.

Заслухано та обговорено наступні питання:

1. Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Розроблення переліків відходів за ступенем їх небезпечності» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Проценко Олена Леонідівна

Рецензент: Варламов Євгеній Миколайович

 

2. Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Розроблення нормативного документу «Внутрішньолабораторний контроль якості вимірювань показників складу та властивостей проб об’єктів довкілля» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Калініченко Олена Олексіївна

Рецензент: Варламов Євгеній Миколайович

 

3. Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Розроблення проекту рекомендацій щодо підготовки регіональних доповідей про стан НПС на основі екологічних показників» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Квасов Володимир Андрійович

Рецензент:  Коваленко Григорій Дмитрович

 

4. Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Наукове супроводження заходів щодо екологічного оздоровлення басейну річок Дніпро та Сіверський Донець» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Ієвлєва Ольга Юріївна 

Рецензент: Аніщенко Людмила Яківна

 

5. Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Розробка методичного керівництва щодо ведення спеціального додаткового моніторингу акваторій, на яких відбувається значне розмноження інвазивних видів гідробіонтів» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Верниченко-Цвєтков Дмитро Юрійович

Рецензент: Клімов Олександр Васильович

 

6. Розгляд звіту про науково-дослідну роботу «Методика організації екологічно безпечного водовідведення в населених пунктах України» на замовлення Мінприроди України.

Доповідач: Дмитрієва Олена Олексіївна

Рецензент: Горбань Наталія Сергіївна