28.01.23

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП

09.09.2021

9 вересня 2021 р. відбулося засідання Вченої ради УКРНДІЕП 

  1. Про обговорення проєкту Освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки доктора філософії «Екологічна безпека», галузь знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» та навчального плану на 2022 рік
  2. Про затвердження оновлених «Правил прийому до аспірантури науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» у 2021 році»
  3. Про затвердження екзаменаційних білетів вступних випробувань:
  4. Про затвердження графіку підвищення кваліфікації викладачів, задіяних в реалізації програми ОНП «Екологічна безпека»
  5. Про обговорення рекомендацій Галузевої експертної ради (ГЕР) НАЗЯВО щодо діяльності аспірантури – вимоги до викладачів (рейтингування, оновлення комплексу навчальних дисциплін, використання електронних методів оцінювання, фіксація проведення занять).
  6. Про впровадження репозитарію для ведення обліку наукових робіт співробітників установи (патенти, ДСТУ, методики) та оголошення про доступ до нормативних документів – сайт БУДСТАНДАРТ Online.
  7. Про оновлення ліцензійних умов для викладачів, задіяних в реалізації програми ОНП «Екологічна безпека»
  8. Про розгляд та затвердження звіту про підвищення кваліфікації щодо проходження міжнародного стажування з видачою відповідного міжнародного сертифікату від 16.08.2021 р. та отриманням звання «Міжнародний викладач та старший дослідник» 
  9. Про розгляд та затвердження звіту про підвищення кваліфікації щодо проходження міжнародного стажування з видачою відповідного міжнародного сертифікату від 16.08.2021 р. та отриманням звання «Міжнародний викладач та старший дослідник»