11.12.18

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП

22.09.2015

15 вересня  2015 р. відбулося засідання Вченої ради Установи.

 

Було заслухано та обговорено наступні питання:

1. Розгляд дисертаційної роботи аспіранта УКРНДІЕП Гулевця Дмитра Вадимовича «Підвищення екологічної безпеки міст з урахуванням екологічних ризиків»на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Робота виконана в науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем».

Науковий керівник: д-р. біол. наук, професор кафедри екології Національного авіаційного університету, завідувач лабораторії екобезпеки ННЦ Екобіобезпека НДЧ НАУ Мовчан Ярослав Іванович.

Рецензент: д-р техн. наук, доц., завідувач лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи УКРНДІЕП Аніщенко Людмила Яківна.

Доповідач:Гулевець Дмитро Вадимович

 

2. Розгляд дисертаційної роботи старшого лаборанта кафедри хімічної технології та інженерії ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»  Михайленко Валерії Валеріївни «Захист водних об’єктів шляхом очищення стічних вод полігонів твердих побутових відходів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Робота виконана в на кафедрі хімічної технології та інженерії ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».

Науковий керівник:  канд. хім. наук, доцент кафедри хімічної технології та інженерії ДВНЗ «ПДТУ»

Капустін Олексій Євгенович.

Рецензент: канд. біол. наук, завідувач лабораторії міських і виробничих стічних вод УКРНДІЕП

Горбань Наталія Сергіївна

Доповідач:Михайленко Валерія Валеріївна 

 

3. Розгляд дисертаційної роботи аспіранта ХНАДУ Калмикової Юлії Сергіївни «Зниження антропогенного впливу на навколишнє середовище шляхом переробки відвальних доменних шлаків» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Робота виконана в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії ХНАДУ Хоботова Еліна Борисівна.

Рецензент: канд. біол. наук, завідувач лабораторії міських і виробничих стічних вод УКРНДІЕП

Горбань Наталія Сергіївна

Доповідач:Калмикова Юлія Сергіївна