28.01.23

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП в змішаному режимі ї (off- line та on-line конференції)

03.12.2020

03 грудня 2020 р. відбулося засідання Вченої ради в режимі on-line конференції УКРНДІЕП

 

 

 

 

Порядок денний:

1.Про розгляд звіту про прикладну наукову роботу № 16 «Розроблення Методики розрахунку невизначеності результатів вимірювань, що здійснюються у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього природного середовища» на замовлення Міндовкілля  України.

Науковий керівник: Калініченко Олена Олексіївна

Доповідач: Мельников Андрій Юрійович

Рецензент внутрішній: Брук Володимир Вікторович

Рецензент зовнішній: Нікішина Людмила Євгенівна, завідувач лабораторії аналітичних та фізико-хімічних досліджень ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського», канд. хім. наук, ст. наук. співроб.

2. Про розгляд звіту про прикладну наукову роботу № 17 «Розроблення нормативного документу Державної екологічної інспекції України СОУ «Валідація методик вимірювань, що використовуються у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього природного середовища».

Науковий керівник: Калініченко Олена Олексіївна

Доповідач: Мельников Андрій Юрійович

Рецензент внутрішній: Брук Володимир Вікторович

Рецензент зовнішній: Нікішіна Людмила Євгенівна, завідувач лабораторії аналітичних та фізико-хімічних досліджень ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім .В .Я. Данилевського»», канд. хім. наук, ст. наук. співроб.

3. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 22 «Розробка методики та технології ліквідації скупчень рідких нафтопродуктів для захисту водних об’єктів від забруднення» (проміжний звіт) на замовлення Міндовкілля  України.

Науковий керівник: Маркіна Надія Кузьмівна

Доповідач: Доценко Олена Олександрівна

Рецензент внутрішній: Варламов Євгеній Миколайович

Рецензент зовнішній: Петік В’ячеслав Олексійович, доцент кафедри гідрогеології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, канд. техн. наук.

4. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 5 «Розроблення методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод» (проміжний звіт) на замовлення Міндовкілля  України.

Науковий керівник: Брук Володимир Вікторович

Доповідач: Брук Володимир Вікторович

Рецензент внутрішній: Квасов Володимир Андрійович

Рецензент зовнішній: Уткіна Катерина Богданівна, доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, канд. геогр. наук, доцент.

5. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 23 «Розроблення наукових рекомендацій щодо впровадження сучасних заходів захисту Чорного та Азовського морів від забруднення дренажно-скидними водами рисових зрошувальних систем» (проміжний звіт) на замовлення Міндовкілля  України.

Науковий керівник: Юрченко Анатолій Іванович

Доповідач: Юрченко Анатолій Іванович

Рецензент внутрішній: Варламов Євгеній Миколайович

Рецензент зовнішній: Уткіна Катерина Богданівна, доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, канд. геогр. наук, доц.

6. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 9 «Транскордонний екологічний моніторинг української частини дельти Дунаю та розроблення у його складі геоінформаційної системи» (проміжний звіт) на замовлення Міндовкілля України.

Науковий керівник: Васенко Олександр Георгійович

Доповідач: Васенко Олександр Георгійович

Рецензент внутрішній: Дмитрієва   Олена   Олексіївна

Рецензент зовнішній: Метешкін Костянтин Олександрович, професор кафедри земельного адміністрування і геоінформаційних систем Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, д-р техн. наук, професор

7. Про розгляд форми академічної довідки про виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії «Екологічна безпека» за спеціальністю 101 Екологія у галузі знань 10 Природничі науки, що реалізується у науково-дослідній установі «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем».

Доповідач: Цапко Наталія Сергіївна