28.01.23

(057) 702-15-92

Засідання Вченої ради УКРНДІЕП в змішаному режимі ї (off- line та on-line конференції)

01.12.2020

01 грудня 2020 р. відбулося засідання Вченої ради в режимі on-line конференції УКРНДІЕП

 

 

 

 

Порядок денний:

1. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 21 «Обґрунтування використання технологій фіторемедіації для очищення стічних вод підприємств, що відводяться в евтрофні водні об’єкти»  (проміжний звіт) на замовлення Міндовкілля України.

Науковий керівник: Дмитрієва Олена Олексіївна

Доповідач: Мельник Людмила Василівна

Рецензент внутрішній: Маркіна Надія Кузьмівна

Рецензент зовнішній: Юрченко Валентина Олександрівна, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології Харківського національного університету будівництва та архітектури, д-р техн. наук, проф., старш. наук. співроб.

2. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 4 «Еколого-соціальна небезпека процесів евтрофування складових довкілля»  (проміжний звіт) на замовлення Міндовкілля України.

Науковий керівник: Дмитрієва Олена Олексіївна

Доповідач: Ємельянов Сергій Петрович

Рецензент внутрішній: Свердлов Борис Соломонович

Рецензент зовнішній: Малишев Анатолій Борисович, викладач кафедри молекулярної біології та біотехнології біологічного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, канд. біол. наук.

3. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 15 «Підготовка науково-методичного посібника з питань проведення моніторингу довкілля» (остаточний звіт) на замовлення Міндовкілля України та даного Посібника.

Науковий керівник: Дмитрієва Олена Олексіївна

Доповідач: Варламов Євгеній Миколайович

Рецензент внутрішній: Уберман Володимир Ілліч

Рецензент зовнішній: Бетін Олександр Володимирович, завідувач кафедри екології та технічної безпеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «»Харківський Авіаційний Інститут», д-р техн. наук, проф.

Рецензент зовнішній на Посібник: Коваленко Григорій Дмитрович, директор Інституту фізики високих енергій і ядерної фізики Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний Інститут», д-р фіз.-мат. наук, проф.

4. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 29 «Розроблення реєстру стаціонарних постів спостереження атмосферного повітря відомчих та регіональних систем моніторингу довкілля» (проміжний звіт) на замовлення Міндовкілля України.

Науковий керівник: Дмитрієва Олена Олексіївна

Доповідач: Варламов Євгеній Миколайович

Рецензент внутрішній: Хабарова Ганна Володимирівна

Рецензент зовнішній: Котух Володимир Григорович, доцент кафедри нафтогазової інженерії і технологій Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, канд. техн. наук., доц., старш. наук. співроб.

5. Про розгляд звіту про науково-дослідну роботу № 11 «Порівняльна оцінка нормативного забезпечення стандартів моніторингу біорізноманіття в Україні та ЄС» (остаточний звіт) на замовлення Міндовкілля України.

Науковий керівник: Дмитрієва Олена Олексіївна

Доповідач: Цибульник Сергій Анатолійович

Рецензент внутрішній: Брук Володимир Вікторович

Рецензент зовнішній: Тітенко Ганна Валеріївна, директор Навчально-наукового інституту екології ХНУ ім. В.П. Каразіна, кандидат географічних наук, доцент кафедри екології та неоекології.