14.11.18

(057) 702-15-92

Засідання секції Вченої ради УКРНДІЕП

27.04.2018

25 квітня 2018 г. відбулося засідання секції Вченої ради УКРНДІЕП «Екологічний менеджмент, моніторинг навколишнього природного середовища та управління водоохоронною діяльністю». 

 

Порядок денний:

1. Про хід роботи над дисертацією аспірантки 3 року навчання аспірантури УКРНДІЕП Пономарьової Світлани Дмитрівни (науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Юрченко В. О.) за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека». Тема дисертаційної роботи: «Підвищення екологічної безпеки кондитерського виробництва шляхом зменшення прямих та опосередкованих викидів парникових газів» (протокол №1 секції Вченої ради від 30.03.2016).

Зміна назви дисертаційної роботи на: «Підвищення рівня екологічної безпеки кондитерського виробництва шляхом зменшення викидів дрібнодисперсних органічних частинок».

Доповідач: Пономарьова Світлана Дмитрівна

 

2. Про хід роботи над дисертацією аспірантки 3 року навчання аспірантури УКРНДІЕП Карлюк Аліни Андріївни (науковий керівник: канд. біол. наук  Васенко О. Г.) за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека». Тема дисертаційної роботи: «Закономірності формування екологічного стану водних об’єктів, що знаходяться в зоні впливу електростанцій (на прикладі озер Лиманської групи) (протокол №1 секції Вченої ради від 30.03.2016).

Доповідач: Карлюк Аліна Андріївна

 

3. Про хід роботи над дисертацією здобувача УКРНДІЕП Мацака Антона Олександровича  (науковий керівник: канд. біол. наук Горбань Н.С.) за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека». Тема дисертації: «Підвищення рівня екологічної безпеки водних об’єктів шляхом зниження впливу дощових стічних вод з урбанізованих територій» (протокол №1 секції Вченої ради від 08.04.2015).

Доповідач: Мацак Антон Олександрович