11.12.18

(057) 702-15-92

Засідання секції Вченої ради УКРНДІЕП

15.06.2016

14 червня 2016 г. було проведено засідання секції Вченої ради УКРНДІЕП «Екологічний менеджмент, моніторинг навколишнього природного середовища та управління водоохоронною діяльністю». 

  

Заслухано та обговорено наступні питання:

1. Звіт та атестація за 1 півріччя 3 року навчання аспірантки очної аспірантури УКРНДІЕП Коробкової Ганни Володимирівни (науковий керівник: канд. біол. наук  Васенко О. Г.)  за спеціальністю 11.00.11 – Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. Тема дисертаційної роботи: «Екологічне нормування якості поверхневих вод (на прикладі Лівобережної України)» (протокол № 2 секції Вченої ради від 02.06.2015 р.). Зміна теми дисертаційної роботи на: «Екологічне нормування якості поверхневих вод басейну річки Сіверський Донець (на прикладі Харківської області)».

2. Звіт та атестація за 1 півріччя 3 року навчання аспірантки очної аспірантури УКРНДІЕП Смірнової Світлани Олександрівни (науковий керівник: канд. техн. наук Проскурнін О.А.) за спеціальністю 21.06.01. – Екологічна безпека. Тема дисертаційної роботи: «Оцінка стану водних об’єктів за показниками якості води з урахуванням ймовірнісного характеру факторів впливу» (протокол № 1 секції Вченої ради від 04.04.2014 р.).

3. Звіт та атестація за 1 півріччя 2 року навчання аспірантки очної аспірантури УКРНДІЕП Козловської Оксани Вікторівни (науковий керівник: канд. біол. наук  Васенко О. Г.) за спеціальністю 21.06.01. – Екологічна безпека. Тема дисертаційної роботи: «Екологічні ризики наслідків забруднення поверхневих вод басейну річки Сіверський Донець» (протокол № 1 секції Вченої ради від 08.04.2015 р.).

4. Звіт та атестація за 1 півріччя 1 року навчання аспірантки очної аспірантури УКРНДІЕП Пономарьової Світлани Дмитрівни (науковий керівник: д-р техн. наук, проф.         Юрченко В. О.) за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека. Тема дисертаційної роботи: «Підвищення екологічної безпеки кондитерського виробництва шляхом зменшення прямих та опосередкованих викидів парникових газів» (протокол № 1 секції Вченої ради від 08.04.2015 р.).

5. Звіт та атестація за 1 півріччя 1 року навчання аспірантки очної аспірантури УКРНДІЕП Карлюк Аліни Андріївни (науковий керівник: канд. біол. наук  Васенко О. Г.) за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека. Тема дисертаційної роботи: «Закономірності формування екологічного стану водних об’єктів, що знаходяться в зоні впливу електростанцій (на прикладі озер Лиманської групи) (протокол № 1 секції Вченої ради від 08.04.2015 р.).

6. Звіт та атестація за 1 півріччя 1 року навчання аспіранта очної аспірантури УКРНДІЕП Мельникова Андрія Юрійовича (науковий керівник: канд. біол. наук  Васенко О. Г.) за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека. Тема дисертаційної роботи: «Міграція важких металів в екосистемі української частини дельти р. Дунай» (протокол № 1 секції Вченої ради від 08.04.2015 р.).