11.12.18

(057) 702-15-92

Засідання секції Вченої ради УКРНДІЕП

01.10.2015

29 вересня 2015 г. відбулося засідання секції «Екологічний менеджмент, моніторинг навколишнього природного середовища та управління водоохоронною діяльністю» Вченої ради УКРНДІЕП.

Було заслухано та обговорено наступні питання:

1. Розгляд проміжного звіту за держбюджетною темою № 1 «Розроблення науково-методичних рекомендацій щодо реалізації екологічної політики із застосуванням методів екологічного обліку та аналізу інтегрованих показників згідно з міжнародними стандартами» (науковий керівник – канд. техн. наук Кресін В. С.).

    Доповідач: канд. техн. наук Кресін В. С.

2. Розгляд проміжного звіту за держбюджетною темою № 5 «Розроблення проекту Інструкції про порядок розробки та затвердження регламентів періодичного скидання зворотних вод у водні об’єкти» (науковий керівник – канд. техн. наук Кресін В. С.).

    Доповідач: канд. техн. наук Кресін В. С.

3. Розгляд проміжного звіту за держбюджетною темою № 6 «Перегляд Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами, затвердженої наказом Мінприроди від 15.12.1994 № 116, зареєстрованим в Мін’юсті від 22.12.1994 за № 313/523» (науковий керівник – канд. техн. наук Кресін В. С.).

   Доповідач: канд. техн. наук Кресін В. С.

4. Розгляд проміжного звіту за держбюджетною темою №7 «Розроблення Інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування (бланки дозволів та заяви на їх одержання)» (науковий керівник – канд. техн. наук Кресін В. С.).

   Доповідач: канд. техн. наук Кресін В. С.

5. Розгляд проміжного звіту за держбюджетною темою №8 «Удосконалення Методичних рекомендацій щодо уніфікації   розроблення    регіональних  та  місцевих    схем   екомережі»      (науковий керівник – канд. геогр. наук  
Клімов О. В.).

    Доповідач: канд. геогр. наук Клімов О. В.

6. Розгляд проміжного звіту за держбюджетною темою №13 «Розроблення нормативного документу «Внутрішньолабораторний контроль якості вимірювань показників складу та властивостей проб об’єктів довкілля»» (науковий керівник – Калініченко О. О.).

    Доповідач: Калініченко О. О.

7. Розгляд проміжного звіту за держбюджетною темою №22 «Розробка методичних рекомендацій щодо імплементації положень Конвенції Еспоо про післяпроектний аналіз для об’єктів, що пройшли процедуру оцінки транскордонних впливів на довкілля» (науковий керівник – д-р. техн. наук Аніщенко Л. Я.).

        Доповідач: д-р. техн. наук Аніщенко Л. Я.