11.12.18

(057) 702-15-92

Засідання секції Вченої ради УКРНДІЕП

28.09.2015

24 вересня 2015 г. відбулося засідання секції «Екологічний менеджмент, моніторинг навколишнього природного середовища та управління водоохоронною діяльністю» Вченої ради УКРНДІЕП.

Було заслухано та обговорено наступні питання:

1. Розгляд проміжного звіту за держбюджетною темою № 2 «Розроблення плану заходів із стимулювання впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів очистки стічних вод» (науковий керівник – канд. техн. наук Горбань Н. С.).

Доповідач: канд. техн. наук Горбань Н. С.

2. Розгляд проміжного звіту за держбюджетною темою № 3 «Доопрацювання та затвердження проекту ДСТУ «Настанови щодо встановлення технологічних нормативів відведення дощових стічних вод у водні об'єкти»» ((науковий керівник – канд. техн. наук Горбань Н. С.).

Доповідач: канд. техн. наук Горбань Н. С.

3. Розгляд проміжного звіту за держбюджетною темою № 12 «Розроблення методики очищення та оздоровлення малих річок України з відновлення природного гідрологічного режиму» (науковий керівник – канд. техн. наук Захарченко М. С.).

Доповідач: канд. техн. наук Захарченко М. С.

4. Розгляд проміжного звіту за держбюджетною темою №23 «Розробка методичного керівництва щодо ведення спеціального додаткового моніторингу акваторій, на яких відбувається значне розмноження інвазивних видів гідробіонтів» (науковий керівник – канд. біол. наук Васенко О. Г.)

 

Доповідач: канд. біол. наук Верниченко-Цвєтков Д. Ю.