28.01.23

(057) 702-15-92

Засідання секції Вченої ради УКРНДІЕП

10.06.2019

7 червня 2019 року відбулося засідання секції Вченої ради УКРНДІЕП

«Екологічно безпечне природокористування та моніторинг навколишнього природного середовища»

Порядок денний:

1. Розгляд звіту за спеціальністю 101 «Екологія»  аспірантки УКРНДІЕП Якушевої Анастасії Вікторівни (науковий  керівник:  д-р геогр.  наук  Крайнюков О.М.) – звіт за 1 півріччя 2 року навчання, атестація. Тема дисертації «Наукове обґрунтування та методичне забезпечення встановлення екологічних стандартів якості поверхневих вод» (протокол  № 1 секції Вченої ради від 21.02.2018).

Доповідач: Якушева  Анастасія  Вікторівна.

 2. Розгляд звіту за спеціальністю 101 «Екологія»  аспірантки УКРНДІЕП Черби Ольги Володимирівни (науковий керівник: канд. техн. наук, старш. наук. співроб., доц. Квасов В.А.) – звіт за 1 півріччя 1 року навчання, атестація. Тема дисертації «Інтегральна оцінка стану навколишнього природного середовища на основі екологічних показників» (протокол  № 1 секції Вченої ради від 01.03.2019).

Доповідач: Черба  Ольга  Володимирівна.

3. Розгляд звіту за спеціальністю 101 «Екологія»  аспірантки УКРНДІЕП Мірошниченко Інни Миколаївни (науковий керівник: д-р геогр. наук, доц. Крайнюков О.М.) – звіт за 1 півріччя 1 року навчання, атестація. Тема дисертації «Моніторинг екологічного стану нафтозабруднених чорноземних ґрунтів Дніпровсько-Донецької западини» (протокол  № 1 секції Вченої ради від 01.03.2019).

Доповідач: Мірошниченко Інни Миколаївни.

4. Розгляд дисертаційної роботи за спеціальністю 21.06.01 – «Екологічна безпека» здобувача УКРНДІЕП Доценко Олени Олександрівни. Тема дисертації «Поліпшення екологічної безпеки відведення шахтних вод у вуглевидобувних районах Полісся» (протокол № 1 секції Вченої ради від 26.03.2014).

Робота виконана в УКРНДІЕП.

Науковий керівник: канд. геолог.-мінерал. наук., старш. наук. співроб., завідувач лабораторії екологічної гідрогеології та оцінювання екологічного стану територій УКРНДІЕП Бабаєв Михайло Вікторович.

Рецензент: канд. техн. наук, старш. наук. співроб., доц., провідний науковий співробітник УКРНДІЕП Квасов Володимир Андрійович.

Доповідач: Доценко Олена Олександрівна.

5. Розгляд дисертаційної роботи за спеціальністю 21.06.01 – «Екологічна безпека» аспіранта заочника УКРНДІЕП Гаджиєва Едуарда Назімовича. Тема дисертації «Підвищення екологічної безпеки при виробництві теплоізоляційних матеріалів» (протокол № 1 секції Вченої ради від 29.03.2016).

Робота виконана в УКРНДІЕП.

Науковий керівник: канд. техн. наук, старш. наук. співроб., завідувач сектору  засобів і методів моніторингу навколишнього природного середовища УКРНДІЕП Варламов Євгеній Миколайович.

Рецензент: канд. техн. наук, старший науковий співробітник УКРНДІЕП Хабарова Ганна Володимирівна.

Доповідач: Гаджиєв Едуард Назімович.