11.12.18

(057) 702-15-92

Засідання секції вченої ради установи

30.06.2016

30 червня 2016 р. відбулося засідання секції Вченої ради УКРНДІЕП «Екологічно безпечне природокористування та моніторинг навколишнього природного середовища».

Було розглянуто та обговорено наступні питання:

Звіт та атестація аспірантів УКРНДІЕП:

1. Про розгляд звіту за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека аспірантки УКРНДІЕП Доценко Олени Олександрівни (науковий керівник: канд. геолог. - мінерал. наук Бабаєв М. В). – звіт за 1 півріччя 3 року навчання, атестація. Тема дисертаційної роботи «Поліпшення екологічної безпеки відведення шахтних вод у вуглевидобувних районах Полісся» (протокол № 1 секції Вченої ради від 26.03.14).

Доповідач: Доценко Олена Олександрівна

2. Про розгляд звіту за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека аспіранта УКРНДІЕП  Гаджиєва  Едуарда  Назімовича (науковий керівник: канд. техн. наук Варламов Є. М.). – звіт за 1 півріччя 1 року навчання, атестація. Тема дисертаційної роботи «Підвищення екологічної безпеки при виробництві теплоізоляційних матеріалів» (протокол № 1 секції Вченої ради від 29.03.16).

Доповідач: Гаджиєв Едуард Назімович

3. Про розгляд звіту за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів аспірантки УКРНДІЕП Тімченко Валерії  Дмитріївни  (науковий  керівник:  д-р геогр.  наук  Крайнюков О.М.). –  звіт  за 1 півріччя 1 року навчання, атестація. Тема дисертаційної роботи «Антропогенне забруднення аквальних ландшафтів і його еколого-економічні наслідки» (протокол № 1 секції Вченої ради від 29.03.16).

Доповідач: Тімченко Валерія  Дмитріївна