11.12.18

(057) 702-15-92

Виконання науково-дослідних робіт

28.10.2016

У вересні 2016 року додаткові радіаційні параметри вимірювались у районі зони впливу Єристовського і Полтавського ГЗК.

Результати досліджень є продовженням аналогічних досліджень в 2012-2015 роках.

Мета цієї роботи – удосконалення радіаційного моніторингу шляхом проведення разових додаткових радіаційних обстежень гамма-фону в атмосферному повітрі та поверхні ґрунту в зоні впливу Ерістовського і Полтавського ГЗК.

Параметри потужності еквівалентної дози на висоті 1 м всієї обмеженої території наступні:

1. Середнє значення потужності еквівалентної  дози: 0,090 ± 0,003 мкЗв/год. (Довірча вірогідність 95%)

2. Максимальне значення потужності еквівалентної дози: 0,136 мкЗв/год.

3. Мінімальне значення потужності еквівалентної дози: 0,056 мкЗв/год.

З наведених даних випливає, що на обстеженій території Єристовського і Полтавського ГЗК величини потужності дози гамма-випромінювання перебувають поблизу невеликих значень. Всі виміряні нами значення потужності дози лежать в межах природного фону. Додаткового зовнішнього опромінювання, яке перевищує природне на всій обмірюваній території в ході контрольних вимірювань, не виявлено.

Видобуток руди на Єристовському і Полтавському ГЗК не призводить до підвищення опромінення населення в порівнянні з природним рівнем і не створює  додаткової радіаційної небезпеки.