11.12.18

(057) 702-15-92

Виконання науково-дослідних робіт

13.09.2016

В рамках виконання НДР «Оцінювання екологічних ризиків наслідків забруднення поверхневих вод України» лабораторією досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони УКРНДІЕП були проведені експедиційні дослідження русла річки Сіверський Донець та виявлено наявність інвазійного чужорідного виду Pistia stratiotes.

Розвиток рослини у весняно-літній період 2016 р. не спостерігався і лише на початку вересня  2016 р. появу пістії зафіксовано у руслі річки біля с. Мохнач. Локалізація наявних осередків рослини частково відповідає стійким популяціям, що мали місце у 2013–2015 рр. Більш пізні строки проростання життєздатного насіння у порівнянні з 2015 р. обумовлені низкою чинників насамперед кліматичних.

На даний час відсутній ризик масового розвитку інвазійного виду            в 2016 р., але така можливість зберігається на наступні роки, що  потребує реалізації попереджувальних заходів.