11.12.18

(057) 702-15-92

Малі річки Харківської області

05.08.2013

В УкрНДІЕП ведуться роботи з дослідження замулення малих річок Харківської області та розробки заходів із відновлення їх гідрологічного режиму. Основною метою роботи є наукове обґрунтування водоохоронних заходів щодо відновлення і покращення гідрологічного режиму малих річок Харківської області. Робота пов’язана із ходом виконання «Програми збереження малих річок Харківської області до 2016 року» та «Міжрегіональної екологічної програми з охорони та використання вод басейну р. Сіверський Донець в межах Харківської області». Гідрологічний режим малих річок області та їх водозбірних територій зазнав значних антропогенних змін внаслідок недотримання норм землекористування у водоохоронних зонах, надмірної зарегульованості стоку та інших чинників. На тлі як традиційної для лісостепу обмеженості водних ресурсів, так і сучасних кліматичних особливостей, це спричинило низку екологічних проблем, які призвели до негативних наслідків як для людської діяльності, так і для стану довкілля. Суттєвим чинником у цьому аспекті є замулення малих річок, що призводить до ускладнення їх підземного живлення, зниження водності як їх самих, так і більших річок, до яких вони впадають, погіршення якості води, підтоплення прилеглих територій, тощо. Актуальність роботи зумовлена тим, що, з огляду на вищесказане, існує потреба вжиття заходів щодо відновлення, або, за неможливості відновлення, принаймні покращення гідрологічного режиму річок.