11.12.18

(057) 702-15-92

Дисертаційна робота

23.05.2016

Дисертаційна робота  на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Хабарової Ганни Володимирівни  «Екологічний ризик забруднення атмосферного повітря викидами теплових електростанцій при використанні кам’яного вугілля»

Автореферат дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека Хабарової Ганни Володимирівни  «Екологічний ризик забруднення атмосферного повітря викидами теплових електростанцій при використанні кам’яного вугілля»

Відгук офіційного опонента Ролік Ірини Леонідівни, к.т.н, н.с. на дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека  Хабарової Ганни Володимирівни    «Екологічний ризик забруднення атмосферного повітря викидами  теплових електростанцій  при використанні кам’яного вугілля»