21.10.21

(057) 702-15-92

Науково-дослідні роботи 2018

 На замовлення Мінприроди України виконано наступні роботи:

 

 1. Наукове обґрунтування переліку водних екосистем, які забезпечують основні екосистемні послуги, та порядок здійснення оцінки вартісної цінності їх біорізноманіття та розроблення рекомендацій щодо відновлення і збереження цих екосистем (ІІ етап).
 2. Розроблення «Методичних рекомендацій з встановлення стандартів якості поверхневих вод» відповідно до положень Директив ЄС у галузі водної політики.
 3. Розроблення заходів з попередження біологічного забруднення транскордонних водних об’єктів баластними водами (з використанням наноматеріалів).
 4. Розроблення інноваційної технології очищення стічних вод від сполук азоту для підвищення екологічної безпеки водних об’єктів.
 5. Розробка ранжованого переліку точкових джерел забруднення та визначення їх впливу на морське середовище на ділянках шельфу Чорного і Азовського морів.
 6. Підготовка методичних рекомендацій щодо контролю за поширенням та запобігання проникненню чужорідних видів рослин і тварин, або усунення таких видів в межах степових екосистем територій природно-заповідного фонду.
 7. Розроблення проекту Методики встановлення показників для забруднюючих речовин, що мають бути досягненні в майбутньому згідно з вимогами Директиви 2008/50/ЄС.
 8. Розроблення проекту Порядку моніторингу рівнів концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі щодо яких має інформуватись громадськість та підготовка відповідних звітів.
 9. Розроблення проекту Методики проведення моніторингу впливу на об’єкти навколишнього природного середовища на підприємствах підвищеної екологічної небезпеки в агломераціях.
 10. Розроблення проекту Порядку проведення моніторингу та інформаційного обміну між структурними підрозділами Мінприроди та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, під час виникнення надзвичайних ситуацій.
 11. Розроблення методики уніфікованої оцінки рівня екологічної безпеки територій та інтегрального показника негативного впливу об’єкта на навколишнє природне середовище.
 12. Розроблення проекту національного плану дій щодо заходів збереження мігруючих птахів суходолу.
 13. Розроблення технічних вимог та заходів на збереження щодо мінімізації випадків пошкодження та загибелі диких птахів від ЛЕП, вітрових електростанцій чи інших об’єктів енергетики.
 14. Обґрунтування та адаптація методу вибору пріоритетних технологій водовідведення з територій населених пунктів України.
 15. Наукове супроводження процесу досягнення Україною національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я.
 16. Транскордонний екологічний моніторинг української частини дельти Дунаю та розроблення у його складі геоінформаційної системи.
 17. Розроблення наукових рекомендацій щодо законодавчого регулювання скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти України, адаптованого до права ЄС, та остаточної редакції Правил охорони поверхневих вод від забруднення і засмічення.
 18. Розробка Методичних вказівок з розрахунку обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря для полігонів твердих побутових відходів.
 19. Транскордонний вплив викидів ТЕС суміжних держав на забруднення атмосферного повітря в Україні.
 20. Оцінка впливу АЕС України на вміст радіоактивного йоду в атмосферному повітрі.
 21. Захист водних об’єктів від високо мінералізованих шахтних, кар’єрних та стічних вод на базі інноваційних технологій їх переробки.
 22. Розроблення «Методичних рекомендацій щодо впровадження комплексної багатофакторної екологічної оцінки при реалізації процедур СЕО».
 23. Розроблення проекту національного стандарту «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації твердих частинок РМ10 та РМ2,5».
 24. Розроблення структури реєстру стаціонарних джерел викидів.