15.12.18

(057) 702-15-92

Лабораторія радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу

 

Завідувач лабораторії
д-р фіз.-мат. наук, проф.,

Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, 
член Національної Комісії по радіаційному
захисту населення України
Коваленко Григорій Дмитрович

 

Тел./факс: + 38 057 702-15-96
E-mail: grygoryk0@gmail.com;

          kovalenko@ндіеп.укр

 

 

Загальна характеристика

Лабораторія радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу УКРНДІЕП створена в 22.11.1993 р. для розв'язання науково-технічних задач в області радіоекології, радіаційної безпеки і радіаційного моніторингу. Співробітники лабораторії виконали біля 100 науково-дослідних робіт. На теперішній час у числі співробітників 1 доктор фіз.-мат. наук, 1 кандидат фіз.-мат. наук, 3 кандидати техн. наук. Співробітники лабораторії приймали участь у більш ніж 70 наукових конференціях, опубліковано понад 200  наукових робіт.

 

Напрямок 1. Вивчення поводження радіонуклідів у навколишньому природному середовищі:

радіоекологічне дослідження р. Дніпро на території України;

 

дослідження радіоекологічного стану території м. Харків і Харківської та Кіровоградської областей, території м. Дніпродзежинська, узбережжя Азовського моря, визначено вміст природних радіонуклідів у пляжному піску та визначено дозові навантаження на населення;

 

 

ліквідація аварії та створення мережі контролю стану підземних вод у районі розташування пункту захоронення радіоактивних відходів Харківського міжобласного спецкомбінату (ПЗРВ ХДМСК;

 

дослідження впливу на навколишнє середовище відходів переробки уранових руд, що заскладовані у хвостосховищі «Щ» СхідГЗК (м. Жовті Води), та хвостосховищах Придніпровського хімічного заводу (м. Дніпродзержинськ);

 

оцінка впливу на навколишнє середовище Южно-Української, Запорізької та Рівненської, Чернаводської (Румунія) АЕС та визначення їх транскордонній вплив;

 

дослідження радіаційного стану в районі розташування Єристовського та Біланівського родовищ залізних руд" (Полтавська область).

 

Напрямок 2. Розробка нормативно-правового забезпечення в області радіаційної безпеки і радіоекологічного моніторингу:

створення та експлуатація системи радіаційного моніторингу і раннього попередження про радіаційну аварію в Україні (в районі розташування Рівненської та Запорізької АЕС, у Харківському регіоні та в Чорнобильській зоні відчуження), моніторинг стану навколишнього природного середовища в районі розміщення Зміївської ТЕС та  підготовлено проекту документацію по моніторингу території м. Жовті Води;

 

адаптовано і прийнято в якості національних.Ряд стандартів ISO (2889, 3925, 7503-1, 7503-2, 9696, 9698, 10703);

 

розроблено регламент контролю за вмістом радіонуклідів у водних об'єктах під час продувки водойми-охолоджувача ПУ АЕС і встановлено гранично допустимі скиди радіонуклідів у водні об'єкти для ряду підприємств;

 

розроблено допустимі викиди та контрольні рівні для об’єктів «СхідГЗК»;

 

участь у розробці державної програми ліквідації небезпечних об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод".

 

Напрямок 3. Експертиза проектів і діючих радіаційно небезпечних об'єктів і підприємств:

комплексна експертиза Запорізької АЕС і сухого сховища відходів ядерного палива (ССВЯП) ЗАЕС;

державна експертиза проекту "Ліквідація шахти "Первомайская"";

 

державна екологічна експертиза проекту генерального плану м. Кіровоград;

 

експертна оцінка впливу на навколишнє середовище дослідних полігонів купчастого і блочного вилуження на шахті Східного ГЗК "Смолинская", хвостосховищ та інших радіаційно-небезпечних об'єктів колишнього ВО "ПХЗ" (м. Дніпродзержинськ)" будівництва заводу з виробництва ядерного палива, енергоблоків Білоруської та Чернаводської АЕС (Румунія);

 

моделювання розповсюдження хімічного і радіаційного забруднення підземних вод внаслідок видобутку уранових руд Сафонівського родовища методом підземного вилуговування;

 

екологічний аудит діяльності ВП “Рівненська АЕС” та ВП «Хмельницька АЕС» з забезпечення захисту навколишнього середовища;

 

оцінку радіаційних наслідків проектних аварій енергоблоку № 2 ВП «Южно-Українська АЕС» при використанні топливних збірок фірми «Вестінгауз»;

 

розроблення заходів з забезпечення радіаційної безпеки для ядерної установки ННЦ ХФТІ «Джерело нейтронів, що засноване на підкритичній збірці, яка керується лінійним прискорювачем електронів».

 

Напрямок 4. Оцінювання екологічного ризику від забруднення атмосферного повітря викидами підприємств паливно-енергетичного комплексу України, в тому числі і транскордонному контексті:

дослідження проб кам’яного вугілля та золи на всіх етапах спалювання кам’яного вугілля на Зміївській ТЕС;

 

визначення радіоактивності та вимірювання мікроелементного складу проби летючої золи Зміївської ТЕС на базі Національного наукового центру «Харківського фізико-технічного інституту» Національної Академії Наук України;

 

дослідження впливу транскордонного забруднення атмосферного повітря викидами газоподібних речовин та летючої золи різнофракційного складу ТЕС України потужністю більше 300 МВт, що використовують кам’яне вугілля;

 

оцінювання екологічного ризику для населення, обумовленого забрудненням атмосферного повітря летючої золою та її складовими в районі розташування ТЕС потужністю більше 300 МВт на кордоні України з суміжними країнами.

 

Основні роботи, які виконано за замовленням Мінприроди

1.«Транскордонний вплив на якість атмосферного повітря теплових електростанцій України при спалюванні вугілля», 2017 (№ДР 0117U001490).

2.«Оцінювання екологічного ризику від забруднення атмосферного повітря викидами підприємств паливно-енергетичного комплексу України», 2016 (№ДР 0116U006637).

3.«Дослідження впливу Чернаводської та Рівненської АЕС на радіаційній стан річок Стир та Дунай у транскордонному контексті», 2015 (№ДР 0115U004545).

4.«Моніторинг радіаційного стану на пунктах стаціонарної мережі в тридцятикілометрових зонах запорізької і Рівненської АЕС та в Харківській області», 2008 (№ДР 0108U010388).

5.«Наукова еколого-експертна оцінка радіаційного впливу хвостосховищ та інших радіаційно небезпечних об’єктів колишнього ВО «ПХЗ» (м. Дніпродзержинськ)», 2005 (№ДР 0105U008522).

6.«Проведення дослідно-експериментальних спостережень за радіаційним станом об'єктів ядерної енергетики та прилеглих територій. Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування системи Гамма 1», 2004 (№ДР 0104U006318).

7.«Відновлення та модернізація програмного забезпечення та обладнання системи раннього оповіщення Гамма-1 в Рівненській та Запорізькій областях, Гамма-2 (м. Харків), створення єдиного програмного комплексу Гамма-Родос-ПДХ (м. Київ)», 2003 (№ДР 0103U006808).

8.«Дослідження стану методичної бази радіаційного контролю в Україні і розробка структурного плану документів, необхідних для її завершення з метою забезпечення захисту населення від впливу іонізуючого випромінювання», 1999 (№ДР 0199U001535)

9.«Розробка і створення блоку радіаційно екологічного моніторингу (БРЕМ), 1995 (№ДР 0195U005752).

10.«Разработка методики определения предельно допустимых сбросов и выбросов в водные объекты и атмосферу и инструкции о плате за их сбросы и выбросы», 1994-1995 (№ДР 0195U023216).

11.«Підготовка матеріалів по радіоекологічній безпеці для ТЗ на АСРК», 1994 (№ДР 0195U005756).

12 «Підтримка впровадження системи радіаційного моніторингу „Гамма-1”», 1994 (№ДР 0194U031097).

 

Основні  роботи за господарсько-договірними замовленнями

 

1.“Розробка матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище при експлуатації Запорізької АЕС”. Розробка розділів:  «Вплив радіаційного фактору на атмосферне повітря» та «Транскордонний вплив виробничої діяльності на навколишнє середовище», замовник ДП «УкрНДПРІ промтехнології».

2.“Розробка та обґрунтування санітарно-захисної зони і зони спостережень заводу з виробництва ядерного палива. Доексплуатаційне радіоекологічне обстеження територій будівництва заводу”, замовник ДП «УкрНДПРІ промтехнології».

3.“Розробка радіоекологічного паспорту Харківської області”,замовник Харківська обласна державна адміністрація.

4.“Оцінка радіаційних наслідків проектних аварій з течами першого контуру для енергоблоку №2 ЮУ АЕС при застосуванні ТВЗ-W”, замовникННЦ «ХФТІ».

5.Проведення геолого-розвідувальних робіт на території ПЗРВ для визначення розмірів забруднення тритієм зони аерації підземних вод”, замовник Харківський державний міжобласний спецкомбінат.

6.“Дослідження вмісту природних радіонуклідів в об’єктах навколишнього природного середовища (вода, повітря ґрунт, рослинність, продукти харчування) м. Дніпроджержинська”, замовникДП «Бар’єр».

7.“Моделювання розповсюдження хімічного та радіоактивного забруднення підземних вод внаслідок відпрацювання Сафонівського родовища методом підземного вилуговування”,  замовник ДП «УкрНДПРІ промтехнології».

8.“Участь у розробці гідрогеологічної моделі та довгостроковому прогнозуванні міграції радіонуклідів із підземними водами в районі розташування хвостосховищ «КБЗ»”, замовник ДП «УкрНДПРІ промтехнології».

9.“Проведення екологічного аудиту діяльності ВП «Хмельницька АЕС» таВП «Рівненська АЕС» з забезпечення захисту навколишнього середовища”,замовникДНІЦ СКАР.

10.“Дослідження впливу на навколишнє середовище відходів переробки уранових руд, які заскладовані у хвостосховищі «Щ»”, замовник ДП «УкрНДПРІ промтехнології».

11.“Проведення робіт по реалізації проекту «Створення комплексної системи радіаційного контролю і раннього попередження в Чорнобильській зоні відчуження»”, замовник ДП Корпорація «Укратомприлад».

12.“Експертиза з питань ядерної та радіаційної безпеки проекту "Горно-обогатительное производство по переработке лежалых хвостов Мазуровского месторождения мощностью 150 тыс.т. в год”, замовник Гірничо-геологічна служба ВАТ «ММК ім. Ілліча».

13.“Разработка проекта Государственной Программы улучшения радиационного состояния объектов уранодобывающей и перерабатывающей промышленности Днепродзержинских площадок и урановых объектов ВостГОК, которые закончили основную деятельность в период до 1991 года”, замовникДП «УкрНДПРІ промтехнології».

14.“Проведение государственной экспертизы радиационной безопасности проекта «Ликвидация шахты «Первомайская»”, замовникУправление «Кривбассгидрозащита».

15.“Разработка регламента контроля за содержанием радионуклидов в водных объектах во время продувки водоема-охладителя ЮУ АЭС”, замовникОП «ЮУ АЭС».

Основні публікаці

Монографії, навчальні посібники

1.Automated system of radiation monitoring and early warning of radiation accidents: Monography / S. Barbashev, V. Vitko, V. Voloshin, G. Kovalenko. − Kiev: Оsvita Ukraine, 2017. – 232 p.

2.Барбашев С.В., Витько В.И., Коваленко Г.Д. // Автоматизированные системы контроля радиационной обстановки в окружающей природной среде: монография. – Одесса: Астропринт, 2015. – 132 с.

3.Коваленко Г.Д. Радиоэкология Украины. Монография. – 3-е изд., перераб. и доп. – Х.: ИД «Инжек», 2013. – 344 с.

4.Барбашев С. В., Витько В. И., Коваленко Г. Д. Радиационный мониторинг в Украине: состояние, проблемы и пути их решения: [монография]. Одесса: Астропринт, 2011. – 80 с. – (Серия: Радиационная и экологическая безопасность предприятий ядерного топливного цикла).

5.Волошин В. С., Коваленко Г. Д. Основи радіаційної екології. Підручник для студентів вищих навчальних закладів – Маріуполь, Видавництво „Рената”, 2010. – 280 с.

6.Коваленко Г.Д. Радиоэкология Украины. Монография. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х.: ИД «Инжек», 2008. – 264 с.

7.Гриценко А.В., Коваленко Г.Д. Радиоэкология регионов Украины: Харьковская область. Харьков: ИД "ИНЖЕК", 2003. 128 с.

8.Богданов В.В., Витько В.И., Гончарова Л.И., Гудков Д.И., Каглян А.Е., Карташев В.В., Коваленко Г.Д. Радиоэкологические исследования //Экологическое состояние трансграничных участков рек бассейна Днепра на территории Украины. Киев: Академпериодика, 2002. Гл. 7. 355 с.

9.Витько В.И., Коваленко Г.Д., Никитин В.М., Чеканов Н.А. Радиоэкология: Учебное пособие. Белгород: Изд-во "ЛитКараВан", 2002. 160 с.

10.Kovalenko G., Vitko V., Kartashov V., Bogdanov V. et al. Methods for stabilization of tritium wastes. Review of data and experience. Granada-Amsterdam-Kiev-Kharkov-Minsk. Spain. Ed. Department of Mineralogy and Petrology. University of Granada. 2000. 136 p.

Статті

1.Вітько В. І., Гончарова Л. І., Жегуліна Ю. М., Карташов В. В., Коваленко Г. Д. Вплив Рівненської АЕС на об'ємну активність тритію у річці Стир// Ядерна енергетика та довкілля. – 2016. - № 1(7). – С. 17 – 25.

2.Коваленко Г.Д. Оценка экологического риска для здоровья населения при сжигании каменного угля на ТЭС Украины / Г.Д. Коваленко, А.В. Хабарова // Ядерна енергетика та довкілля — 2015. — № 1 (5). — С. 63-68.

3.Коваленко Г.Д. Оценка ущерба, наносимого окружающей природной среде и здоровью населения радиоактивными выбросами электростанций Украины / Г.Д. Коваленко, А.В. Хабарова // Экология и промышленность. – 2015. – № 3. – С. 77-81.

4.Коваленко Г.Д. Методические аспекты оценки экологического риска для здоровья населения при эксплуатации ТЭС Украины / Г.Д. Коваленко, А.В. Хабарова (Пивень) // Научные Ведомости Белгородского государственного университета. Сер.: Естественные науки — Белгород: НИУ «БелГУ», 2015. — № 15 (212). Вып. 32 — С. 131-141.

5.Коваленко Г.Д., Дурасова Н.С. Оценка радиационной опасности хвостохранилищ Приднепровского химического завода для населения// Ядерная и радиационная безопасность. – 2015. – № 3. – C. 49 – 53.

6.Vitko V.I, Zhegulina J.M., Kovalenko G.D. Transboundary impact of the Chernavodska NPP on tritium pollution of the Danube River on the territory of Ukraine/ Riscuri si catastrofe. – 2015. – Vol. XIV, – №17(2). – Р. 137 – 149.

7.Дурасова Н.С., Коваленко Г.Д. Об'єкти ядерно-паливного циклу як джерела радіаційного впливу на умови життя населення та навколишнє природне середовище // Экология и промышленность. – 2015. – № 4. – С. – 17–20.

8.Станкевич С. А., Дударь Т. В., Коваленко Г. Д., Карташов В. В. Воздушный инфракрасный мониторинг объектов ядерного топливного цикла в Украине// Ядерная и радиационная безопасность. – 2015. – № 4. – С. 31 – 36.

9.Коваленко Г.Д., Сегеда С.О. Екологічний стан водних об’єктів ВП „Южно-Української АЕС” та мікрокліматичні особливості прилеглих територій// Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист, № 4, 2011, с. 71 – 88   

10.Витько В. И., Гончарова Л. И., Карташев В. В., Коваленко Г. Д., Сегеда С.А., Барбашев С.В. Автоматизированная система радиационного контроля как основная составляющая радиационной безопасности населения // Ядерная и радиационная безопасность. – 2013. – № 3 (59). – С. 33 – 27.

11.Ляшенко В.И., Коваленко Г.Д. Охрана окружающей природной среды при добыче и переработке урановых руд// Экология и промышленность № 4, 2011, с. 29 – 35.

12.Коваленко Г. Д., Пивень А. В. Экологический риск для здоровья населения при воздействии выбросов ТЭС и АЭС Украины. Ядерная и радиационная безопасность. – 2010. – № 4.

 

Міжнародне співробітництво

1.Project – 4927 “Розробка гібридних мембранно-сорбційних методів селективного вилучення 90Sr і 137Сs із забруднених технологічних розчинів ядерних енергооб'єктів”. (2008-2010).

2.UNTC Travel Grant.№С15170/EIPF03-2005-11-13. Conference AMERICANA 2007, Canada, Montreal (2007).

3.EBRD Environmental Analysis and Environmental Management Support Assignment for the Fast Passenger Trains/Beskyd Tunnel Project in Ukraine (2005-2007).

4.INTAS Project 01-2166 (Earth Sciences, Environment and Energy) “Tritium accumulation and preservation into phyllosilicates and mineral mixtures for environmental protection” (2002-2004).

5.INTAS Project 97-0073 (Earth Sciences, Environment and Energy) “The behaviour of Tritium in clay minerals used in neutral barriers for radioactive waste repository” (1998-2000).

6.IAEA Project“Regulating Radionuclide Emissions to the Environment” (UKR/9/014) (1999-2000).

7.IDRC Project - Joint Ukrainian-Canadian Field Проведение специализированных экспедиционных исследований качества воды в бассейне Днепра (Исследование трансграничного переноса радионуклидов в бассейне р. Днепр) (2000).

8.ТACIS Project on the Development of GAMMA-1 Early Warning System in Ukraine and Belarus, to Monitor the Nuclear Power Plants in Rivne and Zaporizhzhia and the Establishment of GAMMA-2 Training Centre for Environmental Managers from Industries (1995).

9.IDRCProject- Joint Ukrainian-Canadian FieldStudy on the Assessment of Environmental Situation in the Dnipro River Basin (Radioecological State of the Lower Dnipro Tributaries): Environmental Management Development in Ukraine Project of the Canadian International Development Research Centre (1994).

10.IAEA Project (UKR/9/002) (1993-1995).

 

Основні партнери в Україні

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут", м. Харків; Національний науковий центр "Інститут метрології", м. Харків; Інститут геохімії навколишнього середовища, м. Київ; Український науково-дослідний і проектно-дослідницький інститут промислової технології, м. Жовті Води; Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса; Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, м. Київ; Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь.

 

Основні закордонні партнери

Ряд робіт у лабораторії виконано у рамках співробітництва з:

 

  • Міжнародним агентством по атомній енергетиці (проекти UKR/9/02, UKR/9/014);
  • Центром дослідження міжнародного розвитку (IDRC, Канада);
  • Комісією  ЄС  (програма TACIS)  – створення систем "Гамма-1" і "Гамма-2", “Создание комплексной системы радиационного контроля и раннего оповещения в Чернобыльской зоне отчуждения” (проект U4.01/05).