21.10.21

(057) 702-15-92

Дозвільно-ліцензійна діяльність

Виписка   з    Єдиного    державного   реєстру    юридичних    осіб  та   фізичних   осіб-підприємців  від 26.02.2014 р. (серія АД № 405090), видане Державною реєстраційною службою України 1стор.;  2 стор

Статут науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП), затверджений наказом Мінприроди України від 30 січня 2018 р. № 34.

Стратегія розвитку науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» на період 2020-2030 років 

Свідоцтво про державну атестацію науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності

Сертифікат про акредитацію освітньої програми Екологічна безпека 101 Екологія третій (освітньо-науковий) рівень

Рішенням засідання Комісії з питань Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, науково-дослідну установу «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.  (Наказ МОНУ про включення наукових установ до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави)

Атестат про акредитацію лабораторії еколого-аналітичних досліджень (УКРНДІЕП) відповідно до вимог дсту ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) у сфері: фізико-хімічні, атомно-абсорбційні, хроматографічні, спектрометричні випробування бензину та дизельного палива.

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання», видане Державним підприємством «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» від 20.07.2018 р. № 01-0076/2018 (термін дії 3 роки).

Повідомлення Мінприроди про внесення до Реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту УкрНДІЕП (Рішення Комісії з сертифікації екологічних аудиторів від 29.11.2011 р. № 23, наказ Мінприроди від 23.12.2011 р. № 567).

Свідоцтво про знак для товарів і послуг № 47651, видане Держдепартаментом інтелектуальної власності МОН України 15.02.2005 р. (подовжене 24.12.2012 р.) Чинне до 24.12.2022 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія КВ №21658-1518 ПР), видане Міністерством юстиції України жовтень 2015 р.